Maria Stuarda - Gaetano DONIZETTI

  •  1
Oil on canvas on wood 
42 x 100